Tekst RODO:

Już 25 maja zaczynają obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Firma Prawdziwy Wodzirej jako administrator danych osobowych klientów firmy Prawdziwy Wodzirej nieustannie podnosi standardy obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Dlatego wprowadzamy zmiany w polityce prywatności dostosowujące jego postanowienia do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO".

Poniżej przedstawiamy Państwu również klauzulę informacyjną, w której wskazujemy w jaki sposób Państwa dane osobowe przetwarzane będą w naszej firmie

1. Firma Prawdziwy Wodzirej z siedzibą w Snopkach informuje, że jest Administratorem Panstwa danych osobowych.

2. Administrator przetwarza podane dane osobowe klientów w tym dane o dokonywanych transakcjach, w celu: realizacji uczestnictwa w umowy zawartej między stronami. przechowywania i analizy danych o dokonywanych transakcjach, dla celów przygotowywania dopasowanej oferty dla klientów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO). marketingowym, w tym profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz zgoda na zautomatyzowane podejmowanie decyzji dokonywane na podstawie danych osobowych (profilowanie) - (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 22 ust. 2 lit. c RODO). Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników w formie zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na analizie lub prognozie osobistych preferencji zakupowych i zainteresowań Uczestnika, w celu przedstawienia Uczestnikowi indywidualnie dopasowanej oferty dotyczącej produktów i usług Administratora. Wyrażenie zgody na profilowanie jest niezbędne w celu zawarcia, realizacji umowy.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia o realizacji umowy.

4. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu realizacji umowy oraz wypełnieniu formalności związanych z administracją urzędową. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.

5. Odbiorcami danych osobowych będą tylko pracownicy firmy Prawdziwy Wodzirej.

6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Każdej osobie przysługuje prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, w tym celu należy: zgłosić cofnięcie udzielonej zgody na adres e-mail: prawdziwywodzirej@gmail.com

8. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługu